Công nghiệp Tin tức

 • How should laboratory instruments be cleaned

  Làm thế nào để làm sạch dụng cụ thí nghiệm

  Người dùng nên hiểu rằng chăm sóc và bảo dưỡng nhạc cụ là một kỹ năng cơ bản. Bởi vì việc bảo trì nhạc cụ tốt, liên quan đến tỷ lệ nguyên vẹn của dụng cụ, tỷ lệ sử dụng và tỷ lệ thành công của việc giảng dạy thực nghiệm, v.v. Do đó, việc loại bỏ bụi và làm sạch là điểm nổi bật của hướng dẫn ...
  Đọc thêm
 • Factors affecting the cleaning of laboratory utensils

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vệ sinh dụng cụ thí nghiệm

  Hiện nay, có nhiều cách khác nhau để làm sạch dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm, rửa tay, rửa siêu âm, máy rửa bán tự động và máy rửa cốc thủy tinh tự động. Tuy nhiên, mức độ sạch sẽ của việc dọn dẹp luôn quyết định độ chính xác của lần thí nghiệm tiếp theo hoặc thậm chí là sự thành công của lần kinh nghiệm ...
  Đọc thêm